Tvoříme chatbota: díl 1.

V prvním díle v sérii článků o tvorbě chatbota (od prvotní myšlenky, přes tvorbu, implementaci, spuštění a monetizaci) se podíváme na tvorbu strategie. Dejme tomu že víte co chatbot je a jaké jsou jeho možnosti a rozhodli jste se, že si jeden vytvoříte nebo necháte vytvořit.

Jako u většiny nových produktů je důležité si předem jasně definovat, co by měl chatbot dělat, jak by měl fungovat, jaký má být jeho smysl a přidaná hodnota pro uživatele. Pokud se nad těmito otázkami zamyslíte ještě před samotnou tvorbou nebo zadáním, můžete si ušetřit mnoho času, nervů a financí.

Pomocníkem vám může být připravený plán strategie chatbota, který si můžete zdarma stáhnout a vyplnit.

Plán má za cíl ukázat, jak je důležité propojit každý jednotlivý aspekt chatbota s jeho smyslem a vracet se k otázce, proč ho vlastně tvoříte.

Jak plán vyplnit:

  1. Napište a definujte smysl chatbota. Pokud nebude stačit jedna věta, nebojte se rozepsat. Smyslů může být i více. Tvoříte ho například jako prodejní kanál? Jako podporu pro své zákazníky, chcete přes něj zákazníky informovat nebo zapojit do nění ve firmě? Plánujete soutěž, nebo je jeho smysl úplně jiný?
  2. Nyní můžete začít vyplňovat ostatní políčka v plánu. Doporučuji začít tabulkou lidé a vyplňovat od shora. Po vyplňení každé kolonky se vraťte ke smyslu chatbota a překontrolujte si, zda daná věc odpovídá a nerozporuje si.

Na co si dát pozor:

  • Cílový uživatel – Osoba, která má být primárním uživatelem, pro kterého chatbot tvoříte. Zbytečně se nezabývejte okrajovými skupinami, kteří s chatbotem mobou přijít do styku.
  • Segmenty – Máte definovaného cílového uživatele? Rozdělte si je podle společných znaků? Použijte všechny informace, které znáte. Věk, pohlaví, nákupní chování a historie, demografie… Definované segmenty se hodí v pozdější fázi tvorby chatbota, kdy můžete komunikaci personalizovat pro každý segment zvlášť.
  • Jak a kde bude přístupný – Často opomíjený fakt, který je ve skutečnosit velmi důležitý. Předem si určete, odkud bude chatbot přístupný, jaké pluginy na web umístíte a kam přesně. Zda budete odkazovat nebo využijete grafické kódy.
  • Propagace – Souvisí s předchozím bodem. Bude chatbot předmětem reklamy, budete spouštět marketingovou kampaň na upozornění na možnost využití nového chatbota?
  • Jaká data využívá – Víte jaký je smysl celého chatbota a je potřeba zajistit technické fungování. Bude chatbot pracovat s dynamickými daty? Je potřeba napojení databáze?
  • Jaká data poskytuje – Zjistí uživatelé co hledají? Sepište si seznam věcí, které by váš chatbot měl znám a překontrolujte si, zda tyto informace bude znát.
  • Jaká data sbírá – Během komunikace se chatbot může doptat nebo z konverzace zjistit mnoho užitečných informací. Budete tyto informace někam ukládat a dále s nimi pracovat? Definujte si které to budou.
  • Analytika – Ještě před samotným spuštěním chatbota je potřeba myslet na vyhodnocování jeho úspěšnosti. Je váš primární cíl prodat více zboží, dostat sdělení k více lidem, návštěvnost stránek? Vytvořte si seznam cílů, podle kterých budete v budoucnu vyhodnocovat. Cíle by měli být Specifický, Měřitelný, Dosažitelný, Realistický, Časově ohraničený.
568 Shares

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*